Om bolagen som ska snabbavvecklas ingår i en koncern så finns det en liten genväg. Vi köper då moderbolaget och dotterbolagen följer helt enkelt med i affären. Endast ett aktieöverlåtelseavtal behövs (för moderbolaget) men givetvis behöver vi full dokumentation för alla bolag som ingår i bolagsköpet. Vi köper inte koncernen förrän vi fått alla handlingar vi efterfrågar på samtliga bolag.

När vi köper en koncern så beräknar vi bolagsgruppens totala egna kapital. Det gör vi genom att beräkna eget kapital i varje bolag var för sig. Tänk på att det faktiska egna kapitalet kan skilja sig åt från vad man först tror eftersom dotterbolag ofta har ett bokfört värde som skiljer sig från det verkliga värdet. Det kan innebära att vi beräknar ett högre eller lägre värde på dotterbolagen än vad som står i bokföringen. Om ett dotterbolag har högre eget kapital än det bokförda värdet så tar vi alltså hänsyn till det när vi snabbavvecklar.