En traditionell frivillig likvidation av aktiebolag tar omkring 8-9 månader att genomföra. Kallelse på okända borgenärer är 6 månader vid likvidation och på det tillkommer handläggningstider och framtagande av slutredovisning och övrig nödvändig dokumentation. Det är först när hela likvidationen är avslutad som utskifte kan göras av pengar som finns kvar i bolaget.

En snabbavveckling tar däremot bara några dagar för dig som kund eftersom vi då köper bolaget av dig och därefter gör vi det långa jobbet i egen regi. Steg 1 är att skicka aktuell balans- och resultatrapport till oss. Därefter får du en offert inom två timmar. Ser den bra ut så skickar vi genast ut avtal och en lista på handlingar vi behöver tillbaka, såsom kontoutdrag och aktiebok.

När vi fått tillbaka underskrivet avtal samt de handlingar vi efterfrågar så betalar vi köpeskillingen och påbörjar sedan avvecklingen. Vi ansvarar för all rapportering under avvecklingen.