Avveckla ditt aktiebolag snabbt
och smidigt

9995kr

*

* Upp till 300 000 kr i eget kapital. Däröver enligt offert.

Så här enkelt avvecklar du ett aktiebolag

  1. Fyll i vårt webbformulär. Där laddar du upp aktuell balans- och resultatrapport.
  2. Få offert inom 2 timmar
  3. Vi skickar avtal och en lista på handlingar vi behöver. Du returnerar handlingarna till oss.
  4. Köpeskillingen betalas ut och vi påbörjar avvecklingen. Vi garanterar att bolaget läggs ner och aldrig någonsin säljs vidare.

Hur avvecklar man ett aktiebolag?

Om du vill avveckla ett aktiebolag har du fyra olika sätt att välja på. Det är likvidation, fusion, konkurs och att sälja bolaget. Fusion kräver att du har ytterligare ett aktiebolag att fusionera upp ditt aktiebolag i. Konkurs vill du troligen helst undvika. Om det inte finns ett värde i bolaget är det oftast inte så lätt att sälja det. Likvidation kvarstår och det är det traditionella sättet att avveckla ett aktiebolaget. Med en likvidation upphör ett aktiebolag helt att existera. Aktiebolaget avvecklas genom att alla tillgångar realiseras, alla skulder betalas och eventuella överskott skiftas därefter ut till aktieägarna. Nackdelen med likvidation är att det är en lång och seg process. Normalt tar det omkring 7-9 månader innan aktiebolaget är helt avvecklat. Förutom att det är en lång process är det oftast också ett dyrt sätt att avveckla ett aktiebolag och aktieägarna får inga pengar förrän i slutet av processen.

Snabbavveckling

Snabbavveckling är det enkla och prisvärda sättet att avveckla ett aktiebolag. Det innebär att vi köper ditt bolag och därefter avvecklar vi det i vår regi. Till skillnad från en vanlig likvidation betyder snabbavveckling att du får pengar direkt och slipper sedan all administration. Vi sköter bolagets åtaganden fram tills dess att bolaget är helt upplöst. Till skillnad från många andra aktörer i branschen garanterar vi att bolaget kommer att likvideras av oss. Vi säljer alltså aldrig någonsin ditt aktiebolag vidare till någon annan.

Allt detta ingår

Att tänka på innan avveckling
  • Vi behöver aktuell balans- och resultatrapport för att kunna ge en offert på bolaget.
  • Balansrapporten måste vara ”rensad” och endast innehålla bankmedel och eventuella skatteskulder eller skattefordringar.
  • Offerten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något
  • Om offerten accepteras skickar vi avtal och enkla instruktioner på vad vi behöver. 
  • Vi garanterar att bolaget läggs ner. Det säljs aldrig vidare till någon annan.
Snabbavveckling

Det enklaste och snabbaste
sättet att avveckla ett aktiebolag.

9995 kr