Avveckla ditt aktiebolag snabbt
och smidigt

9995kr

*

* Upp till 300 000 kr i eget kapital. Däröver enligt offert.

Så här enkelt avvecklar du ett aktiebolag

  1. Fyll i vårt webbformulär. Där laddar du upp aktuell balans- och resultatrapport.
  2. Få offert inom 2 timmar
  3. Vi skickar avtal och en lista på handlingar vi behöver. Du returnerar handlingarna till oss.
  4. Köpeskillingen betalas ut och vi sköter bolagets åtaganden under nerläggnignen.

Snabbavveckling

Att lägga ner ett aktiebolag är en lång process. Det beror på att ett aktiebolag, liksom människor, kan ha åtaganden. Det kan röra sig om skulder eller kontrakt som är skrivna. Innan ett aktiebolag upplöses måste dessa åtaganden avslutas. Om du vill lägga ner ditt bolag i en ordnad process (alltså inte konkurs) har det tidigare bara funnits ett alternativ: likvidation. Ett smidigare och oftast billigare sätt är en snabbavveckling.

Allt detta ingår

Att tänka på innan
  • Vi behöver aktuell balans- och resultatrapport för att kunna ge en offert på bolaget.
  • Balansrapporten måste vara “rensad” och endast innehålla bankmedel och eventuella skatteskulder eller fordringar.
  • Offerten är inte bindande på något sätt.
  • Om offerten accepteras skickar vi avtal och enkla instruktioner på vad vi behöver. 
Snabbavveckling

Det enklaste och snabbaste
sättet att lägga ner ett aktiebolag.

9995 kr