Återförsäljare

Använder ni ofta lagerbolag i er verksamhet?

Då har vi ett mycket intressant erbjudande. Vårt webbaserade system gör det extremt enkelt och snabbt att beställa bolag, göra ändringar och följa alla ärenden under handläggningstiden på Bolagsverket. Huvuddelen av de bolag vi säljer förmedlas genom samarbetspartners såsom advokat- och redovisningsbyråer.

Som återförsäljare går det väldigt fort att göra en beställning. Dina uppgifter är alltid förifyllda och framtida aktieägares och styrelsemedlemmars namn och adress fylls i automatiskt när personnumret matas in. Vi garanterar kompletta handlingar inom två timmar. Ni kan välja att få handlingarna på epost, vanlig post eller låta kunderna skriva under med e-legitimation var de än befinner sig i Sverige.

Alla era beställningar är enkelt tillgängliga via webben och ni kan kontrollera status, eventuella kompletteringar och mer. Välj själv om faktura ska gå till er eller till det nya bolaget.

Kontakta oss så berättar vi mer!