Svar på era vanligaste frågor!

Allt du undrar om digital avveckling av aktiebolag

Avveckla ett aktiebolag

Avveckla ett aktiebolag

Hur likviderar man ett aktiebolag?

OBS! Innan du påbörjar en frivillig likvidation måste du vara säker på vem som ska vara likvidator. Oftast kan det inte vara du själv. Beslutet om likvidation är oåterkalleligt efter det att beslutet kommit in till Bolagsverket. Om du inte själv har en likvidator så kommer Bolagsverket att utse en advokat som likvidator och det blir oftast ganska dyrt.

En likvidation börjar med att bolagsstämman tar beslut om att ett bolag ska likvideras. Stämman kan också föreslå vem som ska vara likvidator. Därefter anmäls likvidationen till Bolagsverket. I samband med ansökan om likvidation ska likvidatorn också ansöka om kallelse på okända borgenärer. Den processen tar 6 månader och därefter kan likvidationen avslutas och tillgångarna skiftas ut till alla aktieägare. Slutligen anmäler likvidatorn avslutad likvidation till Bolagsverket och lämnar en slutredovisning.

Läs mer om hur det går till här.

Vad innebär likvidation av aktiebolag?

Likvidation innebär att ett aktiebolag upphör på ett ordnat sätt. Alla tillgångar skiftas ut till bolagets aktieägare och därefter upplöses bolaget. Organisationsnumret slutar alltså att existera.

Under likvidationen ska bolagets alla åtaganden avslutas och därför tar en likvidation normalt över ett år från start till slut

Vad kostar det att likvidera ett aktiebolag?

Bolagsverkets avgift för frivillig likvidation är 1 100 kr. Dessutom krävs det att man gör en kallelse på okända borgenärer och det kostar 1 000 kr. Tänk dock på att aktieägare och styrelseledamöter normalt inte kan vara likvidator i bolaget. Därför tillkommer arvode till en likvidator som normalt är en advokat eller revisor. Dessutom tillkommer kostnader för rapportering under likvidationen, såsom årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

Vårt arvode för snabbavveckling är 9 995 kr. Då ingår allt ovan. Dessutom får kunden ut pengar från bolaget direkt istället för när likvidationen är över.

Vem kan besluta om frivillig likvidation?

Det är bolagsstämman, dvs aktieägarna, i ett aktiebolag som beslutar om frivillig likvidation. Enkel majoritet gäller. Tänk dock på att aktieägare och styrelseledamöter oftast inte själva kan bli likvidator. Se Kan jag avveckla aktiebolag själv.

Kan jag avveckla aktiebolag själv?

Om ditt aktiebolag ska läggas ner med frivillig likvidation så är det i de flesta fall så att du inte kan göra det själv. Under likvidationen företräds aktiebolaget av en likvidator. Om en aktieägare, styrelseledamot eller någon annan i ledningen ska få vara likvidator så krävs att aktiebolagets senaste årsredovisning har revisionsberättelse utan anmärkning. Det krävs också att personen har lämplig kompetens och erfarenhet. Bolagsverket kräver en meritförteckning som visar den tilltänkta likvidatorns kompetens.

Vid en snabbavveckling så kan du i de flesta fall själv samla ihop den dokumentation vi behöver för att ta över bolaget.

Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?

Det snabbaste sättet att lägga ner ett aktiebolag är med en så kallad snabbavveckling. Vi köper då kundens bolag och lägger ner det i vår regi. Oftast tar processen omkring en vecka. Därefter får kunden pengar för bolaget och vi påbörjar själva avvecklingen.

Om man väljer ett annat sätt att lägga ner ett aktiebolag så kan det ta betydligt längre tid. Frivillig likvidation tar normalt omkring ett år. Läs mer om hur man kan lägga ner ett aktiebolag här: Hur avvecklar man ett aktiebolag.

Hur avvecklar man ett aktiebolag?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och du kan läsa mer om det här.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder.

Om ett aktiebolag har fler skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

Ett aktiebolag som har en verksamhet som är värdefull för någon annan kan eventuellt säljas för att drivas vidare av någon annan. Då kan en företagsmäklare hjälpa till med att värdera bolaget och hitta köpare.

Det snabbaste och enklaste sättet att lägga ner ett aktiebolag är en snabbavveckling hos Bolagspartner. Läs mer om snabbavveckling här.
Hur går det till?

Hur går det till?

Vilka handlingar behöver vi?

Om du ännu inte fått en offert av oss så är det bara två handlingar vi vill ha: aktuell balans- och resultatrapport. De laddar du upp när du begär en offert här.

När offerten är accepterad så behöver vi ytterligare handlingar enligt en digital checklista. Checklistan anpassas efter just ditt bolag men oftast behöver vi följande: aktiebok, bankkontoutdrag, senaste inkomstdeklaration, kontobevis för ägare, SIE-filer, skattekontoutdrag, slutskattesedel och verifikationer. Flera av dessa handlingar går att hämta med BankID direkt på vår hemsida.

Läs mer om vår digitala checklista här.

Hur skickar jag bolagshandlingar till er?

När du accepterat offerten så får du en digital checklista av oss. Den innehåller handlingar som vi behöver av dig för att avsluta köpet. De flesta handlingarna kan du hämta med BankID direkt på vår hemsida men några laddar du upp som pdf-filer. Vill du så kan du naturligtvis även posta handlingar.

Läs mer om vår digitala checklista här.

Hur begär jag offert?

Första steget för att snabbavveckla ditt bolag hos oss är att begära en offert. För det behöver vi aktuell balans- och resultatrapport. Du laddar upp dem och anger dina kontaktuppgifter här. Tänk på att bolaget ska vara vilande och balansrapporten ska vara rensad när vi köper bolaget för snabbavveckling. Det innebär att bolaget inte längre har någon verksamhet och att balansrapporten bara innehåller pengar på banken samt eventuella skatteskulder/skattefordringar. Har du en redovisningskonsult/revisor går det bra att det finns uppbokat arvode kvar till dem.

Hur förbereder jag mitt aktiebolag för snabbavveckling?

När vi köper ett aktiebolag för snabbavveckling så måste verksamheten vara avslutad och balansrapporten ska vara rensad. Vad innebär detta?

Vi har skrivit en längre artikel om att förbereda sitt aktiebolag för snabbavveckling. Den hittar du här.

Eventuella krav efter Bolagspartners köp

När vi köper ett bolag för snabbavveckling så ska verksamheten vara vilande. Det får inte längre finnas några åtaganden eller garantier.

Det är sällsynt, men ibland inkommer det krav på bolaget efter vårt köp. Enligt avtalet ansvarar säljaren helt för sådana krav. Oftast rör det sig om småsaker såsom fakturor för ett kvarglömt teleabonnemang eller liknande. Då löses det hela oftast enkelt genom att vi skriver på en flytt av abonnemanget till kunden (om så önskas).

Vad händer när Bolagspartner köpt bolaget?

När vi fått alla bolagshandlingar vi efterfrågar så betalar vi ut köpeskillingen till samtliga aktieägare och därefter påbörjar vi avvecklingen av bolaget. Det första vi gör är att skicka en ändringsanmälan till Bolagsverket där vi ändrar bolagets namn, styrelse och adress. Därefter avslutar vi bolagets bankkonton.

När Bolagsverket är klara med registreringen av ny styrelse så har vi kontroll över bolaget. Vi påbörjar då avvecklingen och vi ansvarar för all rapportering under nerläggningen, såsom skattedeklarationer, årsredovisning och inkomstdeklaration.
Snabbavveckling

Snabbavveckling

Hur och när får jag betalt?

När du accepterar vår offert får du avtal för underskrift samt en digital checklista med saker vi behöver få av dig. Det är handlingar såsom kontoutdrag och skattekontoutdrag för bolaget. De flesta handlingar kan du hämta eller skriva under med BankID. När vi fått tillbaka alla dessa handlingar så betalar vi genast ut köpeskillingen till samtliga aktieägare i förhållande till hur många aktier varje person har. Ägs bolaget privat så betalar vi till ägarens privata konto och ägs bolaget genom annat bolag så betalar vi till ägarens företagskonto.

Hur snabbavvecklar jag billigast?

Vi har ett fast pris på snabbavveckling på 9 995 kr om aktiekapitalet är under 300 000 kr. Om ett bolag har högre eget kapital än 300 000 kr så ökar vårt arvode. Det innebär att det oftast lönar sig att göra en utdelning före vår köp om bolaget har ett högt eget kapital. Dela ut kapital så att eget kapital understiger 300 000 kr för att få vårt lägsta pris.

Vad händer med aktiekapitalet vid avveckling?

När vi köper ett bolag betalar vi eget kapital minus vårt arvode direkt till samtliga aktieägare. Varje aktieägare får betalt i förhållande till hur många aktier den äger. När vi köpt ett bolag så avslutar vi bolagets bankkonton. Det innebär att vi tar hand om de pengar som finns där. Vi använder aldrig bolagets egna pengar som köpeskilling.

Kan man avveckla bolag med förbrukat aktiekaptial?

Ja vi kan snabbavveckla bolag med förbrukat aktiekapital. Det måste dock finnas ett eget kapital på minst 9 995 kr eftersom det är vårt arvode.

Vad är skillnaden mellan att snabbavveckla eller frivillig likvidation?

Snabbavveckling är en tjänst som innebär att vi köper kundens bolag och därefter lägger vi ner det i vår regi. För kunden går detta mycket snabbare än att göra en frivillig likvidation och snabbavvecklingen blir oftast betydligt billigare.

Frivillig likvidation är en process som används för att lägga ner ett aktiebolag och ansökan skickas till Bolagsverket. En likvidation tar oftast över ett år. Alla de bolag vi köper för snabbavveckling kommer vi slutligt att avveckla genom likvidation.

Vad är en snabbavveckling?

Snabbavveckling innebär att vi köper kundens bolag och lägger ner det i vår regi. Fördelarna med detta upplägg är många:

  1. Kunden får pengar från bolaget direkt istället för att vänta bortåt ett år som det tar vid en normal likvidation
  2. Processen blir mycket enklare för kunden eftersom vi sköter bolagets alla åtaganden under hela nerläggningsprocessen.
  3. Oftast kan kunden inte själv likvidera sitt företag. Läs gärna mer under Kan jag avveckla aktiebolag själv?
Snabbavveckling är alltså ett enkelt och prisvärt sätt att lägga ner sitt aktiebolag.
Övrigt

Övrigt

Deklarera försäljning av aktiebolag

När vi köpt ett aktiebolag för snabbavveckling så sköter vi bolagets rapportering, såsom kommande inkomstdeklarationer, fram tills dess att bolaget är helt upplöst. Säljaren måste dock själv deklarera försäljningen av bolaget i sin egen deklaration. Om säljaren är en privatperson så deklareras försäljningen normalt på bilaga K10. Generellt gäller att om försäljningspriset är högre än bolagets anskaffningsvärde så beskattas du som säljare för vinsten. Exakt vad skatten blir skiljer dock från fall till fall och bestäms av de så kallade 3:12-reglerna.

Försäljningen ska deklareras året efter bolaget har sålts till oss. Har det gått längre tid än så och aktiebolaget är fortfarande förtryckt på din K10-blankett? Då kan det bero på två saker. Antingen glömde du att deklarera försäljning av samtliga andelar året före eller så har du lämnat sparat utdelningsutrymme i ruta 1.11 när du deklarerade försäljningen. Kontakta Skatteverket om du har fler frågor om att få din privata deklaration rätt.

Flytt av tjänstepension

Om du har en tjänstepension som ligger kvar i ett bolag som vi avvecklat så är det normalt inga problem. Även om bolaget står som ägare så tillhör pengarna den försäkrade och påverkas inte av att bolaget läggs ner. Beroende på typ av pension så är det den försäkrade som bestämmer hur pengarna förvaltas samt hur och när den betalas ut.

Om tjänstepensionen av någon anledning ska flyttas till ett annat bolag krävs dock Bolagspartners underskrift. Posta i så fall förifyllda blanketter samt returkuvert till oss så löser vi det. Du hittar vår adress här: Kontaktuppgifter.

Vad är skillnaden mellan eget kapital och aktiekapital?

Eget kapital är kort och gott skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett aktiebolag. Om ett bolag har 100 000 kr på banken och 20 000 kr i skuld så är eget kapital följaktligen 80 000 kr. Eget kapital kallas ibland substansvärde.

Alla aktiebolag i Sverige är bildade med ett aktiekapital. De blivande aktieägarna sätter in aktiekapitalet i bolaget och får i gengäld aktier i retur som visar att de är ägare. Minsta möjliga aktiekapital i Sverige är 25 000 kr. Aktiekapitalet kallas för bundet eget kapital vilket betyder att det inte kan plockas ut som utdelning.

Speciella regler finns runt aktiekapitalet. Det viktigaste är att aktiekapitalet inte får vara förbrukat mer än till hälften. Misstänks det att aktiekapitalet kan vara förbrukat är bolaget skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning. Det är väldigt viktigt att följa reglerna runt förbrukat aktiekapital och kontrollbalansräkning eftersom styrelsen annars kan bli personligen skyldiga för kostnader i aktiebolaget.

När vi köper ett bolag för snabbavveckling går det bra att aktiekapitalet är delvis förbrukat men eget kapital måste vara minst 9 995 kr eftersom det är vårt arvode.

Säljarens trygghet

Bolagspartner är Sveriges största leverantör inom snabbavveckling. Varje år avvecklar vi tusentals bolag, stora som små. Du som kund kan känna dig helt trygg med att vi kommer sköta avvecklingen snabbt och effektivt och att vi alltid lägger ner bolaget i vår regi. Vi kommer aldrig någonsin att sälja vidare ett bolag.

Med vår starka finansiella ställning kan du vara säker på att vi kan betala köpeskillingen och sköta alla åtaganden mot myndigheter under hela nerläggnignen. Se gärna vår hemsida för referenser eller se kundbetyg på Google.

Har du fler frågor?

Telefon

Ring oss gärna

Vi finns tillgängliga på telefon mån-fre kl 9-17 på 046-460 12 80

Chatt

Vill du hellre chatta?

Du kan chatta med oss mån-fre kl 9-17. Klicka på chatt-knappen nere till höger för att komma igång direkt!

E-post

Eller skicka ett mail

Skriv till oss på info@bolagspartner.se om du har några frågor eller funderingar så svarar vi så snart vi kan.