Kan utländska medborgare köpa lagerbolag?

Hos oss startar du lätt ditt nya bolag. Även utländska medborgare kan snabbt och smidigt utnyttja vår tjänst. Det enda vi behöver extra är en passkopia.

Vilka regler gäller för utländska medborgare?

Aktieägare kan bo i vilket land som helst. Det finns däremot krav på styrelsens sammansättning. Minst hälften av ledamöterna och minst hälften av suppleanterna måste bo inom EES. Det innebär att om en ledamot bor utanför EES så måste det finnas ytterligare en ledamot.

Om samtliga ledamöter och suppleanter bor utanför Sverige så behövs även en delgivningsmottagare. Denna person är då kontaktperson åt bolaget om det inte skulle gå att nå övriga företrädare.

Kontakta oss

Kontakta oss