Vi får ibland frågan vad som händer med bolagen som vi köper för snabbavveckling. Tyvärr finns ett missförstånd om att sådana bolag säljs vidare. Det är helt felaktigt.

Alla aktiebolag vi köper för snabbavveckling kommer garanterat att likvideras av oss i vår regi. De kommer aldrig någonsin säljas vidare. Hade vi sålt dem vidare hade det inneburit en stor risk för säljaren. Det finns åtskilliga artiklar i media om säljare som tyvärr sålt sina bolag till mer ljusskygga aktörer och sedan hamnat i problem med ansvarsfrågor och bedrägerier. Att sälja vidare ett bolag är inte att snabbavveckla.

På samma tema så är våra lagerbolag alltid nystartade av oss. Ett lagerbolag kan aldrig ha historik. Om ett bolag har historik så är det ett begagnat bolag och det är ingenting vi sysslar med. Återigen pga alla risker det innebär för våra kunder.