Vi får ibland frågan vad som händer med bolagen som vi köper för snabbavveckling. Tyvärr finns ett missförstånd om att sådana bolag säljs vidare. Det är helt felaktigt.

Vi är störst i Sverige på att avveckla bolag. Alla aktiebolag vi köper för snabbavveckling kommer garanterat att likvideras av oss i vår regi. De kommer aldrig någonsin säljas vidare. Hade vi sålt dem vidare hade det inneburit en stor risk för säljaren. Det finns åtskilliga artiklar i media om säljare som tyvärr sålt sina bolag till mer ljusskygga aktörer och sedan hamnat i problem med ansvarsfrågor och bedrägerier. Att sälja vidare ett bolag är inte att snabbavveckla.

Uppdaterad 2023-09-27
Just nu har denna artikel blivit extra aktuell efter att myndigheter slagit till mot en aktör som påstått att de avvecklat bolag när de i själva verket sålt bolagen vidare. Läs gärna mer hos Dagens Industri.