Har du ett aktiebolag du vill avveckla? Det finns flera vägar att välja mellan och vilken som passar bäst beror på bolagets omständigheter och ägarnas önskemål.

En likvidation är processen där ett aktiebolag formellt avvecklas. Detta kan ske antingen genom frivillig likvidation, där bolagsstämman fattar beslut om att upplösa bolaget, eller genom tvångslikvidation, där Bolagsverket eller tingsrätten beslutar om upplösning under vissa omständigheter. En frivillig likvidation tar normalt över ett år och är ofta en tidskrävande process som dessutom kostar pengar.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder.

Delning kan vara en strategisk och flexibel metod för att avveckla ett aktiebolag genom att omfördela dess tillgångar och skulder till andra befintliga eller nybildade företag. Detta gör det möjligt att selektivt fortsätta driva värdefulla delar av verksamheten medan andra avvecklas. Delning är dock ett ganska ovanligt sätt att avveckla sitt bolag.

Om ett aktiebolag har fler skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

Det snabbaste och enklaste sättet att avveckla ett aktiebolag är genom en snabbavveckling. I de flesta fall är detta också det billigaste sättet att lägga ner bolaget och betydligt billigare än en frivillig likvidation.

Vad kostar det att avveckla aktiebolag?

Kostnaden för att avveckla ett aktiebolag varierar beroende på vilken metod som används. Vid en frivillig likvidation tillkommer först och främst Bolagsverkets kostnader på minst 2 100 kronor. Eftersom aktieägare och styrelseledamöter vanligtvis inte kan agera som likvidatorer, kan arvoden till externa likvidatorer som advokater eller revisorer också behöva betalas, tillsammans med rapporteringskostnader som årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

För en snabbavveckling är priset 9 995 kronor om aktiekapitalet inte överskrider 300 000 kronor. För bolag med högre eget kapital än så ökar arvodet något. Därför kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att dela ut fritt eget kapital till aktieägarna, så att det egna kapitalet sjunker under 300 000 kronor innan avvecklingen påbörjas, för att dra nytta av det lägre priset.

Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?

Tiden det tar att avveckla ett aktiebolag kan variera beroende på avvecklingsmetoden. En frivillig likvidation kan ofta sträcka sig över minst 6-7 månader men oftast upp till över ett år, eftersom processen innefattar att betala av skulder, hantera eventuellt överskott, och fullfölja nödvändig rapportering. Om du väljer att hantera avvecklingen själv, bör du noggrant följa Bolagsverkets riktlinjer och se till att alla dokument är korrekt ifyllda och inskickade i tid. Tänk också på att du själv normalt inte kan vara likvidator om bolaget saknar revisor.

Vid en snabbavveckling slipper du alla åtagande direkt och vi sköter hela avvecklingsprocessen åt dig. Redan två timmar efter att vi fått din förfrågan ger vi en kostnadsfri offert på bolaget.