Information om aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag krävs det att stiftarna sätter in ett aktiekapital. I Sverige är kapitalkravet 25 000 kr sedan den 1 januari 2020. Går bolaget dåligt kan delägarna förlora hela eller delar av sin insats.

Ett aktiebolag är en så kallad juridisk person. Det innebär att aktiebolaget har ett eget organisationsnummer och kan bland annat ingå avtal, låna pengar och äga saker. Vi nybildning av aktiebolag får man ett organisationsnummer när registreringen av bolaget är klart hos Bolagsverket. Vid köp av lagerbolag får man däremot organisationnumret direkt efter beställning och kan snabbt vara igång med att agera i bolaget.

Bolagsformer

Aktiebolag är den populäraste bolagsformen i Sverige. Under 2012 var 64 % av alla startade bolag aktiebolag. Förutom aktiebolag finns det även enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Enskild näringsidkare kallas också enskild firma och är den näst populäraste företagsformn istället. Enskild firma startas ofta av personer som ska driva en mindre sidoverksamhet. Till skillnad från i aktiebolag, är den enskilde näringsidkaren är personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Går den enskilda firman i konkurs går personen i personlig konkurs. Det är också viktigt att hålla den privata ekonomin skild från företagets. Eftersom den enskilda firman inte har ett eget organisationsnummer är det lätt att det blir rörigt.

Handelsbolag är en företagsform för två eller fler bolagsmän. Handelsbolaget har ett eget organisationsnummer, men det är bolagsmännen bakom som är personligt och solidariskt ansvariga för bolagets åtaganden. Ett skuld som tecknats i handelsbolagets namn kan alltså krävas tillbaka från vem som helst av bolagsmännen.

Kommanditbolag är en speciell bolagsform som liknar handelsbolag. Skillnaden är att en bolagsman blir komplementär. Komplementären är ansvarig för alla bolagets skulder och avtal. Det är väldigt vanligt att komplementären är ett aktiebolag. Bolagsformen kommanditbolag används ofta för partnerskap i exempelvis advokatbyråer.

Fördelar med aktiebolag

Aktiebolag har flera fördelar som andra bolagsformer saknar. De största fördelarna är:

  • Delägarna saknar personligt ansvar i aktiebolaget.
  • Aktiebolaget är en egen juridisk person.
  • Bolagets ekonomi är tydligt åtskild från ägarnas ekonomi.
  • Det är lättare att optimera skattekostnaden genom att jämna ut resultatet mellan räkenskapsår.
  • Uttag ur aktiebolag kan ske både som lön och utdelning.

Hur går det till?

Aktiebolag kan startas på två sätt: Genom nybildning och genom lagerbolag. I Sverige är fördelningen ungefär 50/50 mellan nybildning och köp av lagerbolag.

Har man inte så bråttom och man har bra koll på papper kan man starta aktiebolaget själv hos Bolagsverket. Normalt tar den processen ca 3-4 veckor inklusive alla moment. Efter den tiden har man ett organisationsnummer och kan börja göra affärer i bolaget.

Vill man göra det enklare för sig kan man köpa ett lagerbolag. Det är ett nytt, färdigbildat bolag som bildats av ett lagerbolagsombud såsom Bolagspartner. Ombudet sköter då allt pappersarbete och alla kontakter med Bolagsverket. Man får organisationsnumret direkt och kan snabbt komma igång och agera i bolaget.

Vem kan starta?

Vem som helst kan äga ett bolag i Sverige. Däremot finns vissa krav på styrelsen. De vanligaste frågorna vi får om styrelsen gäller utländska personer samt personer med betalningsanmärkning.

För utländska personer gäller att minst hälften av bolagets ledamöter och minst hälften av suppleanterna måste vara bosatta inom EES. Om ingen ledamot eller suppleant med firmateckningsrätt är bosatt i Svergie krävs även en delgivningsmottagare.

Betalningsanmärkning är inget hinder för att sitta i en bolagsstyrelse. Tänk dock på att vissa banker kan neka banktjänster såsom bankgiro om någon styrelsemedlem har anmärkningar. Det kan vara klokt att kontrollera detta med banken.

Lägga ner aktiebolag

Eftersom ett aktiebolag är en juridisk person som kan ingå avtal och låna pengar, är det en ganska komplicerad process att avveckla ett bolag. En likvidation tar normalt 7-9 månader att slutföra. Bl a måste Bolagsverket annonsera efter okända borgenärer.

Bolagspartner kan hjälpa till med en snabbavveckling. Det innebär att vi köper bolaget för att därefter likvidera det i vår regi. På det sättet får kunden pengar omedelbart och slipper pappersarbete.