Avveckla aktiebolag

När dagen kommer då det är dags att lägga ner ett bolag kan Bolagspartner hjälpa dig. Vi förkortar det som annars är en lång process och lägger ner bolaget åt dig, i form av en så kallad snabbavveckling.

Titta på filmen om Avveckling

Här förklaras tydligt hur en snabbavveckling går till och varför det är smidigaste sättet att avveckla ditt aktiebolag.

En snabbavveckling är precis som det låter; det går snabbt och enkelt. Bolagspartner erbjuder en förenklad avvecklingsprocess med väldigt få handlingar, vilket gör administrationen smidig för dig. Vi köper bolaget och lägger ner det. Istället för att behöva vänta de 6-8 månader som en normal likvidation tar, köper vi ditt eller din kunds bolag och sköter hela avvecklingen direkt. Redan två timmar efter att vi fått din förfrågan ger vi en offert på bolaget. Och du får pengarna för ditt bolag nästan omedelbart.

I samma stund som vi tagit över avvecklingen kan du lämna det bakom dig. Vi sköter sedan bolagets åtaganden såsom att lämna årsredovisning, deklarationer och kontrolluppgifter.

Vad kostar det?

Vi köper ditt bolag baserat på bolagets egna kapital. För bolag med eget kapital upp till 300 000 kr är vårt arvode 9 995 kr. Med andra ord betalar vi 290 005 kr för ett bolag med 300 000 kr i eget kapital. För bolag med högre substansvärde lämnar vi pris enligt offert.

Att tänka på

För att vi ska kunna snabbavveckla ditt eller din kunds bolag behöver vi aktuell balans- och resultatrapport. Bolaget ska vara vilande och balansrapporten ska bara innehålla kassa samt eventuella skattefordringar/skulder. Inget annat såsom inventarier eller kundfordringar får finnas.

AVVECKLA AKTIEBOLAG
9995:-*

OFFERT

Skicka aktuell balans- och resultatrapport till oss så återkommer vi med offert på ditt bolag inom 2 timmar.

Beställ
Upp till 300 000 kr i eget kapital. Däröver enligt offert.

Detta ingår vid snabbavveckling

 1. Vi ger råd och tips på vägen.
 2. Vi betalar köpeskillingen omedelbart.
 3. Kunden frånträder bolaget direkt efter vi fått tillbaka signerade dokument.
 4. Vi avregistrerar bolaget för f-skatt, moms och arbetsgivare.
 5. Vi ser till att bolaget lämnar framtida årsredovisningar, deklarationer, skattedeklarationer och kontrolluppgifter.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

 • Offert inom
  två timmar

Att tänka på

Den här listan är en sammanfattning av saker som är bra att ha redo vid en beställning

 • Vi behöver aktuell balans- och resultatrapport för att kunna ge en offert på bolaget.
 • Balansrapporten måste vara “rensad” och endast innehålla bankmedel och eventuella skatteskulder eller fordringar.
 • Offerten är inte bindande på något sätt.
 • Om offerten accepteras skickar vi avtal och enkla instruktioner på vad vi behöver.

Låt bolagspartner
avveckla ditt bolag