Vad krävs?

Snabbavveckling innebär att vi köper bolaget och sedan likviderar vi det i vår regi. För att vi ska kunna göra det behöver bolaget vara vilande, dvs det får inte längre finnas någon verksamhet i bolaget och bolaget får inte längre vara bundet av några avtal. Det finns dock ingen karenstid – när verksamheten är avslutad så är bolaget vilande.

Dessutom måste balansrapporten vara “rensad” och endast bestå av pengar på banken samt eventuella skatteskulder eller skattefordringar. Det får exempelvis inte finnas kvar något lager, några kundfordringar eller leverantörsskulder.

Förbrukat aktiekapital?

Om aktiekapitalet är förbrukat så är det inga problem. Eget kapital måste dock minst vara 10 000 kr eftersom det är vårt arvode. Då köper vi bolaget för ca 1 kr. Är aktiekapitalet mindre än 10 000 kr så måste ett ovillkorat aktieägartillskott göras innan vi kan köpa bolaget.

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på 9 995 kr för bolag med eget kapital upp till 300 000 kr. Har bolaget exempelvis eget kapital på ca 50 000 kr så betalar vi ca 40 000 kr för det. Om eget kapital är över 300 000 kr så blir vårt arvode något högre. Dock kan säljarna ofta göra en utdelning.

Steg för steg

Först och främst behöver vi aktuell balans- och resultatrapport. Därefter skickar vi en skarp offert inom två timmar. Ser den bra ut så skickar vi omedelbart ut avtal och en lista på handlingar som vi behöver tillbaka. Det handlar om handlingar såsom kontoutdrag, aktiebok och utdrag från skattekonto.

När avtal och alla handlingar är oss tillhanda så betalar vi ut köpeskilling till samtliga aktieägare och därefter påbörjar vi avvecklingen. Det första vi gör är att byta namn, styrelse och adress på bolaget. Därefter sköter vi bolagets alla åtaganden fram tills att bolaget är helt avvecklat genom likvidation. Vi säljer naturligtvis aldrig någonsin ett bolag vidare till någon annan.