Martin Thorstensen

"MT Accountings kunder är i huvudsak små till medelstora företag, men det finns även några större aktörer i kundstocken. Företaget är inne på sitt tredje verksamhetsår och i början av 2013 kommer man att anställa två personer. Bolagsbildningar görs genom Bolagspartner."
Martin Thorstensen

Martin Thorstensen, vad var det som lockade dig att starta eget?
– Att kunna bestämma själv över sin tillvaro och ta in egna kunder som jag kan utveckla. Det är hårt jobb i början, men det ger mycket tillbaka och lönar sig i längden.

Många revisionsbyråer har ju även börjat med redovisning, hur ser ni på det?
– Det är bra med konkurrens, det är nyttigt för branschen. Det gäller dock att sticka ut och visa att man använder sig av moderna metoder och redovisningsprogram. Att revisionsplikten togs bort gynnar oss, vi får ju ett större ansvar om inte kunden har revisor.

Märker ni rent utav en ökning av behovet av redovisningskonsulter?
– Jag tror att behovet av kvalificerad hjälp ökar. Bolagsverket noterar ett större antal felaktiga årsredovisningar sedan revisionsplikten avskaffades. För att undvika dessa fel behöver företagen en bra partner. En auktoriserad redovisningskonsult har ju koll på en del regler som inte gemene man har, vilket i sin tur kan spara pengar åt företaget.

– Reglerna förändras ständigt, vilket gör att vi kontinuerligt får uppdatera vår kunskap. Eftersom jag är auktoriserad redovisningskonsult (medlem i Sveriges redovisningskonsulters förbund) måste jag inom en treårsperiod gå vissa kurser för att behålla min titel. Det är kurser som rör beskattning och redovisning, juridik, företagsstyrning, ledarskap och så vidare.

Hur jobbar ni med kundservice?
– För oss är det viktigt att kunden känner sig värdefull och sedd utifrån just sina förutsättningar. Vi försöker satsa på en hög grad av personlig service och ger det där lilla extra som kunden inte förväntar sig. Vi strävar efter en hög tillgänglighet och jobbar proaktivt. Detta skapar förtroende vilket tillsammans med ett bra upplägg är det viktigaste för våra kunder.

Hur kom ni i kontakt med Bolagspartner?
– Faktum är att Bolagspartner kontaktade mig när de behövde hjälp med sin redovisning. Det var så kontakten initierades. Idag har jag startat flera bolag åt mina kunder genom att köpa lagerbolag av Bolagspartner.

Vad är det i Bolagspartners erbjudande som ni gillar?
– Det går enkelt och snabbt att registrera ett aktiebolag. Bolagspartners internetbaserade tjänst är verkligen smidig och dessutom har de en bra prisbild.

Vad är viktigast att tänka på om man vill starta aktiebolag?
– Man måste fundera på om företagsidén kommer att fungera och vara lönsam även på lång sikt. Jag vet av egen erfarenhet att det tar tid att få ett bolag lönsamt, men ha tålamod, det lönar sig i längden. Väx långsiktigt och om det krävs, ta hellre ut lite mindre lön och investera i ditt företags erbjudande.