Frank Hennekens

"PRSPR Consulting är ett management consulting-företag som ägs och drivs av Frank Hennekens. Bolaget verkar såväl nationellt som internationellt. Frank Hennekens har en bakgrund inom telekommunikation, IT samt inom försvaret. Hans bolag startades som ett av Bolagspartner lagerbolag Grundbulten AB."
Frank Hennekens

Vad är det egentligen PRSPR Consulting gör?
– PRSPR Consulting sysslar med Interim management på lednings- eller projektledningsnivå samt förändringsnivå, framförallt inom telekom- och IT-branschen, men även inom andra teknologiintensiva branscher. Jag vägleder även kunder inom olika områden kopplade till ledarskap, strategi eller Change management.

Vad innebär det rent konkret?
– Interim management handlar om att med en ny och fräsch synvinkel tillföra ett erfaret och effektivt ledarskap, vilket snabbt genererar resultat.

– Jag drivs av utmaningar och förändring. För att verkligen få ett företag att förändras och växa krävs att man först definierar en ny riktning och därefter implementerar denna. Man måste jobba med människorna i organisationen för att få till en beteendeförändring som är hållbar även efter att jag lämnat mitt uppdrag hos kunden. De flesta av mina förändringsprojekt är minst tolv månader långa. Tolv månader är nämligen minimum för att man ska kunna se effekten av hållbar förändring i en organisation.

Vad gör PRSPR Consulting unika?
– Eftersom jag tidigare sysslat med många olika verksamhetsområden har jag en mycket bred erfarenhet med mig i bagaget när jag går in som konsult i företag. Jag ser min bakgrund som en styrka då jag kan kombinera olika perspektiv och kan kombinera strategitänk med utförande och implementering. Det är det inte alla managementkonsulter som kan.

Hur kom du i kontakt med Bolagspartner?
– Jag anlitade dem när jag skulle omvandla min enskilda firma till aktiebolag genom att köpa ett lagerbolag. Jag tror faktiskt att jag var Bolagspartners första kund.

Vad är det i Bolagspartners erbjudande som du gillar?
– Jag gillar Bolagspartners elektroniska tillvägagångssätt. Det är snabbt och smidigt och dessutom har företaget en väldigt hög servicegrad. Det går alltid få snabba svar via telefon eller email.

Vad är viktigast att tänka på när man ska starta aktiebolag?
– Det allra viktigaste är fokus. Det finns så många möjligheter men man måste fokusera på sin företagsidé, hitta sin nisch och våga tro på den. Det skapar passion för företagandet vilket i sin tur leder till kvalitet. Lika viktigt är att ha kunden i fokus och uppmärksamma de förändringar som kunden ställs inför.