Filip Bucin

"Det har varit smidigt att avveckla bolag genom Bolagspartner."
Filip Bucin

Vad arbetar ni med?
– Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå som biträder företag, organisationer och institutioner. I Malmö har vi 35 jurister inom olika kompetensområden. Vi är särskilt duktiga på företagsöverlåtelser, offentlig upphandling, arbetsrätt och entreprenadrätt, tvister och obeståndsrätt. Vi har även ett stort kontor Köpenhamn, vilket gör oss till en stark aktör i Öresundsregionen.

Ert motto är more business than usual. Vad innebär det i praktiken?
– Att vi ska hjälpa våra klienter att göra framgångsrika affärer. För att lyckas måste vi ha god förståelse för klienternas verksamhet och vad som är viktigt för dem. Vi är en proaktiv rådgivare som lägger fokus på kvalitet.

Varför anlitar ni Bolagspartner?
– För att köpa lagerbolag åt våra klienter i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar. I sådana ärenden arbetar vi ofta under stor tidspress och därför är det viktigt att allt fungerar.

Hur fungerar samarbetet med Bolagspartner?
– Utomordentligt bra. Allt går snabbt och smidigt så vi är väldigt nöjda.

Vad har du för tips till personer som funderar på att starta bolag?
– Gör en ordentlig marknadsanalys och kontakta professionella rådgivare inom ekonomi och juridik i ett tidigt skede. Sedan gäller det att vara målinriktad, tro på sin idé och köra stenhårt.