Vad gäller vid en snabbavveckling?

Vad krävs?

Snabbavveckling innebär att vi köper bolaget och sedan likviderar vi det i vår regi. För att vi ska kunna göra det behöver bolaget vara vilande, dvs det får inte längre finnas någon verksamhet i bolaget och bolaget får inte längre vara bundet av några avtal. Det finns dock ingen karenstid - när verksamheten är avslutad så är bolaget vilande.

Dessutom måste balansrapporten vara “rensad” och endast bestå av pengar på banken samt eventuella skatteskulder eller skattefordringar. Det får exempelvis inte finnas kvar något lager, några kundfordringar eller leverantörsskulder. 

Förbrukat aktiekapital?

Om aktiekapitalet är förbrukat så är det inga problem. Eget kapital måste dock minst vara 10 000 kr eftersom det är vårt arvode. Då köper vi bolaget för ca 1 kr. Är aktiekapitalet mindre än 10 000 kr så måste ett ovillkorat aktieägartillskott göras innan vi kan köpa bolaget.

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på 9 995 kr för bolag med eget kapital upp till 300 000 kr. Har bolaget exempelvis eget kapital på ca 50 000 kr så betalar vi ca 40 000 kr för det. Om eget kapital är över 300 000 kr så blir vårt arvode något högre. Dock kan säljarna ofta göra en utdelning.

Här beställer du en kostnadsfri offert för snabbavveckling av ditt bolag.

Kontakta oss

Kontakta oss