Om snabbavveckling

En snabbavveckling är precis som det låter; snabb och enkel. Bolagspartner erbjuder en förenklad avvecklingsprocess med väldigt få handlingar, vilket gör administrationen smidig för dig. Vi köper bolaget och lägger ner det i vår regi. Istället för att behöva vänta de 6-8 månader som en normal likvidation tar, köper vi ditt eller din kunds bolag och sköter hela avvecklingen direkt. Redan två timmar efter att vi fått din förfrågan ger vi en kostnadsfri offert på bolaget. Och du får pengarna för ditt bolag nästan omedelbart.

I samma stund som vi tagit över avvecklingen kan du lämna det bakom dig. Vi sköter sedan bolagets åtaganden såsom att lämna årsredovisning, deklarationer och kontrolluppgifter ända fram tills dess att bolaget är helt avvecklat. Vi garanterar att bolaget likvideras av oss.

Vad kostar det?

Vi köper ditt bolag baserat på bolagets egna kapital. För bolag med eget kapital upp till 300 000 kr är vårt arvode 9 995 kr. Med andra ord betalar vi 290 005 kr för ett bolag med 300 000 kr i eget kapital. För bolag med högre substansvärde lämnar vi pris enligt offert. Begär offert för snabbavveckling här.

Att tänka på

För att vi ska kunna snabbavveckla ditt eller din kunds bolag behöver vi aktuell balans- och resultatrapport. Bolaget ska vara vilande och balansrapporten ska bara innehålla kassa samt eventuella skattefordringar/skulder. Inget annat såsom inventarier eller kundfordringar får finnas.

Vad krävs av dig?

För att vi ska kunna köpa aktiebolaget måste det vara vilande. Det får alltså inte längre drivas någon aktiv verksamhet i bolaget. Det finns dock inget krav på att det ska ha varit vilande under en viss tid.

Aktiebolaget måste också vara rensat på tillgångar och skulder. Det enda som ska finnas kvar i balansrapporten är pengar på banken samt eventuella skatteskulder eller skattefordringar. Är du osäker är det bara att slå oss en signal så hjälper vi dig med dina frågor.

Bolagen vi köper för snabbavveckling kommer alltid att likvideras i vår regi. Vi säljer aldrig någonsin bolaget vidare till någon annan. Det är mycket viktigt för dig som säljare för att undvika problem i framtiden.