Nyemission

Minsta möjliga aktiekapital i ett aktiebolag är 25 000 kr. Men ibland behövs ett högre aktiekapital. Orsaken kan exempelvis vara att bolaget behöver mer kapital för att täcka kostnader eller att man behöver ett aktiakapital som går att dela på tre. I detta fallet gör man en nyemission. Vi hjälper till med samtliga nödvändiga handlingar samt kontakten med Bolagsverket.

Kontantemission innebär att bolaget ger ut nya aktier mot betalning med kontanter. Pris 1295 + 1 000 kr till Bolagsverket.

Kvittningsemission innebär att bolaget ger ut nya aktier mot kvittning av en eller flera skulder. Pris 1495 + 1 000 kr till Bolagsverket.

Apportemission innebär att bolaget ger ut nya aktier mot betalning av egendom som inte är kontanter. Detta alternativ kräver ett intyg från auktoriserad eller godkänd revisor. Pris 1495 kr + 1 000 kr till Bolagsverket.

Fondemission innebär att bolagets aktiekapital ökar genom överföring från fritt eget kapital. Denna metod kan användas i samband med att man köper ut en delägare. Pris från 1495 kr + 1 000 kr till Bolagsverket.

Beställ nyemission här!