Tönnerviks Horwath AB

Crowe Horwath Sweden är ett av Sveriges ledande revisions-, redovisnings- och konsultnätverk med ett tiotal lokalt ägda revisionsbyråer. Tönnerviks Horwath AB har funnits i Malmö i drygt femton år och verkar främst inom redovisning och revision för små och medelstora företag. Vidare erbjuder de tjänster inom till exempel kvalificerade skattefrågor, företagsvärdering och avveckling.

tonnerviks_horwath
Magnus Persson, godkänd revisor och delägare i Tönnerviks Horwath AB i Malmö. Kund hos Bolagspartner sedan 2013.

Hur jobbar ni?

Vi arbetar nära våra kunder och har en nära kontakt med dessa. Tillsammans utformar vi våra tjänster så att de ska passa varje kunds speciella förutsättningar på bästa sätt.
Ni ingår i ett internationellt nätverk för revisionsbyråer. Vad innebär det i praktiken?
För merparten av våra kunder, som är små och medelstora företag, innebär detta att vi alltid kan hjälpa till med frågor som rör juridik, skatter och dylikt för dem som har behov av detta. För kunder som växer internationellt innebär det att vi kan hjälpa till med att etablera verksamheter runt om i världen genom våra övriga Crowe Horwath kontor.

Hur kom ni i kontakt med Bolagspartner?

Vi kom i kontakt med Bolagspartner av en slump. Vi har tidigare själva utfört likvidation av bolag åt de kunder som har velat avveckla sin verksamhet. För vår del innebar detta ett ganska omfattande arbete. Genom Bolagspartner har vi nu istället erhållit ett snabbt och prisvärt alternativ genom en snabbavveckling.

Fungerar det bra att ta hjälp av Bolagspartner för att avveckla bolag?

Det har varit smidigt att avveckla bolag genom Bolagspartner. Det har varit lätt att få kontakt och om det har varit några frågetecken har vi alltid fått snabba svar.

Vad är viktigt att tänka på om man vill avveckla sitt bolag?

För våra kunders del är det mest väsentliga att avvecklingen görs på ett seriöst och korrekt sätt. Ett sätt som vi upplever att Bolagspartner lever upp till.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!