Vad kostar en snabbavveckling?

När vi ska köpa ett bolag för snabbavveckling så måste balansrapporten vara rensad. Det innebär att det endast får finnas pengar på banken samt eventuella skatteskulder och skattefordringar. Allt annat, såsom lager, inventarier och kundfordringar måste bort. 

Därefter prissätter vi bolaget baserat på dess egna kapital. Under 300 000 kr i eget kapital är vårt arvode 9 995 kr. För ett bolag med 50 000 kr i eget kapital betalar vi alltså ungefär 40 000 kr. När vi tar över bolaget avslutar vi dess bankkonton. Vi skickar ingen separat faktura för vårt arvode.

Kontakta oss om du har fler frågor!

Kontakta oss

Kontakta oss