Utdelningsutrymme

Blir du ägare till ett aktiebolag i år, 2020, så får du tillgodoräkna dig ett lågbeskattat utdelningsutrymme på 183 700 kr som kan tas ut till endast 20% i skatt. Beloppet får sparas för framtiden, så utdelningsutrymmet är värdefullt även om bolaget inte gör vinst omedelbart. Med andra ord, alla som fundera på att starta bolag den närmaste tiden bör passa på innan årsskiftet.

Beställ ett lagerbolag från oss

Kontakta oss

Kontakta oss