Sista chansen att snabbavveckla i augusti

Augusti går mot sitt slut och det innebär att ett av de största brutna räkenskapsåren snart stänger. Har du ett bolag som inte behövs med 31/8 som bokslut? Ännu hinner vi snabbavveckla bolaget! Skicka aktuell balans- och resultatrapport så skickar vi omedelbart en offert.

Vad krävs för att vi ska kunna snabbavveckla bolag?

1. Bolaget är vilande, dvs det får inte längre finnas någon verksamhet i bolaget och bolaget får inte längre vara bundet av några avtal.

2. Balansrapporten behöver vara rensad och endast bestå av pengar på banken samt eventuella skatteskulder eller skattefordringar.

3. Eget kapital måste dock minst vara 10 000 kr eftersom det är vårt arvode.

Kontakta oss

Kontakta oss