Registrering av verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska numera anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor. Anmälan görs på Bolagsverkets hemsida.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Bolagspartner hjälper till!

Vill du ha hjälp med registreringen av verklig huvudman när du köper lagerbolag? Kryssa för att du vill ha vår hjälp i beställningsformuläret så sköter vi det åt dig.

Kontakta oss

Kontakta oss