Inför årsskiftet

Årsskiftet närmar sig och med det blir flera bolagsfrågor aktuella. Oavsett om du ska starta eller avveckla så är det oftast klokt att göra det före årsskiftet.

Starta aktiebolag
I fokus detta år är förslaget om nya 3:12-regler. Om det går igenom så är det nu sista chansen att få tillgodogöra sig utdelningsutrymme om 163 075 kr genom att starta sitt bolag i år. Enligt förslaget blir det beloppet avsevärt mindre i framtiden. Än så länge är det inga problem att komma igång före årsskiftet. Lägg din beställning på lagerbolag direkt på vår hemsida. Du har då kompletta handlingar med organisationsnummer inom två timmar. Så snart vi får tillbaka underskrivna handlingar, bankintyg och betalning av vår faktura så är bolaget ditt.

Avveckla aktiebolag
Att lägga ner ett bolag är normalt en lång process. Genom vår snabbavveckling sparar du mycket tid. Vi köper bolaget och lägger ner det i vår regi. Du får pengar direkt och vi svarar för att bolaget läggs ner korrekt.

Allt vi behöver för att ge en kostnadsfri offert är aktuell balans- och resultatrapport. Två timmar senare har du en offert och efter det kan vi omedelbart upprätta avtal. Vi har ett fast arvode på 9 995 kr för bolag med högst 300 000 kr i eget kapital. Om bolaget har bokslut 31 december så kan vi köpa det fram till och med 2016-12-30 utan att du upprättar årsredovisning.

Tänk på att vi även avvecklar bolag med förbrukat aktiekapital och givetvis kan dina kunder skriva under med e-legitimation om så önskas!

Kontakta oss

Kontakta oss