Dags för holdingbolag?

Funderar du eller din kund på att starta ett holdingbolag? Ett holdingbolag är ett aktiebolag vars syfte är att äga andra bolag och tillgångar. Att äga sin verksamhet på detta sätt har flera fördelar:

  1. Utdelningar från dotterbolag är normalt skattefria upp i holdingbolaget. Det innebär att man kan ansamla en kassa i holdingbolaget för att använda i andra verksamheter.

  2. Vid en försäljning av dotterbolaget blir försäljningslikviden normalt skattefri upp i holdingbolaget.

  3. Om man har flera verksamheter kan man sprida riskerna genom att starta flera dotterbolag under sitt holdingbolag. Om en verksamhet går dåligt så behöver det inte påverka övriga bolag och samtidigt har man möjlighet att stötta verksamheter som går dåligt genom koncernbidrag.

Hösten är perfekt för att göra om i bolagsstrukturen. Starta ditt holdingbolag snabbt och enkelt genom att beställa ett lagerbolag.

Kontakta oss

Kontakta oss