Avveckling 2016-08-31

Ska du lägga ner ett aktiebolag med bokslut 2016-08-31? Inga problem, det finns fortfarande tid. Skicka aktuell balans- och resultatrapport till oss så får du en skarp offert inom två timmar. Hinner vi sedan slutföra köpet senast 2016-08-31 så innebär det att vi tar fram årsredovisningen.

Kontakta oss

Kontakta oss