Aktiebolag fortsatt populäraste bolagsformen

Under 2016 startades 49 751 aktiebolag i Sverige vilket är en ökning med drygt 9% jämfört med 2015. Det innebär att aktiebolag befäster sin position som den i särklass populäraste bolagsformen. Hela 72 % av alla bolag som startades under 2016 var aktiebolag.

Att driva aktiebolag är tryggt och enkelt jämfört med andra bolagsformer som handelsbolag och enskild firma. I aktiebolaget är ekonomi och verksamhet tydligt åtskilda från ägarna. Dessutom begränsas ägarnas ansvar normalt till aktiekapitalet som tillförts bolaget. Ytterligare fördelar är den seriositet gentemot kunder som bara aktiebolaget ger samt de lågbeskattade utdelningsmöjligheter som finns.

Idag är omkring hälften av alla aktiebolag som startas i Sverige lagerbolag. Att köpa ett lagerbolag är ett viktigt beslut. Det är viktigt att allting blir rätt och att lagerbolagsombudet är seriöst och kan hjälpa dig igenom hela processen. Det finns idag en uppsjö olika aktörer som erbjuder tjänsten. Det ger dig som kund stor valfrihet men det krävs också noggrannare kontroll för att få det du vill.

Läs mer om våra lagerbolag här!

Kontakta oss

Kontakta oss