29 May 2017

Kan utländska medborgare köpa lagerbolag?

Hos oss startar du lätt ditt nya bolag. Även utländska medborgare kan snabbt och smidigt utnyttja vår tjänst. Det enda vi behöver extra är en passkopia.

Vilka regler gäller för utländska medborgare?

Aktieägare kan bo i vilket land som helst.

Det finns däremot krav på styrelsens sammansättning. Detta så kallade bosättningskravet säger att följande personer ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):

  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • verkställande direktören
  • alla vice verkställande direktörer
  • minst en särskild firmatecknare om styrelsen har utsett någon sådan

Om ingen av styrelsens medlemmar är folkbokförd i Sverige, behöver även en så kallad delgivningsbar utses och kan ses som en kontaktperson här i Sverige. Den delgivningsbara personen måste vara folkbokförd i Sverige.

Har ni fler frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa oss så hjälper vi er!
Ni når oss på 046-460 12 80

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!