Vi hjälper dig med ändringar i ditt aktiebolag

695kr

*

* Exklusive Bolagsverkets avgifter

Att driva aktiebolag

Saker och ting förändras i bolaget och ibland måste viktiga papper ändras. Och när du hellre vill fortsätta fokusera på andra delar i företaget, avlastar vi dig. Snabbt och smidigt hjälper vi dig med ändringar som att byta bolagsnamn eller namn på styrelsemedlemmar, fusioner, kapitalminskningar, med mera. En liten ändring kan ta tid och vara nog så omständig att göra. Då kan det vara skönt att lämna allt till oss så löser vi det till dig. Fyll bara i formuläret och berätta vad du vill ha hjälp med. Vi skickar sedan ut handlingar som du skriver under och skickar tillbaka till oss. Så gör vi ändringen åt dig. 

 

Aktiebok – aktiebolagets viktigaste dokument

Aktieboken är aktiebolagets viktigaste dokument. Den innehåller ett aktuellt register över bolagets aktieägare och måste finnas enligt lag. Det är styrelsens ansvar att se till att aktieboken förs och hålls tillgänglig för allmänheten. När en aktie byter ägare ska ändringen genast antecknas i aktieboken. Alla Bolagspartner lagerbolag levereras med en webbaserad, elektronisk aktiebok. Vår aktiebok är också kostnadsfri att använda för att föra aktiebok i valfritt aktiebolag.

Gratis

Beställ
Läs mer om Lagerbolag
Läs mer om att vara återförsäljare
Läs mer av vår ordlista